Інтернет партія - партія соціально справедливого суспільства. (ІП ССС)
0

Проблема

Невідповідність рівня життя пересічних українців потенційним можливостям суспільства.
Винна неефективна застаріла система влади - Владна Вертикаль (ВВ). ВВ - панівна форма (модель) влади сформована напівдикими людьми ще на зорі цивілізації, як соціальний механізм, завдяки якому паразитуюча меншість грабує та поневолює трудову більшість. В її основу закладено кричущу соціальну невсправедливість - хто сильніший, той і пан (людина людині вовк). На відміну від вовків (звірів) людям генетично притаманне почуття справедливості.
        Схематично ВВ виглядає так:

          ВЛАДА          ЛІДЕР

        ЗАКОН          СТАТУТ

        НАРОД.          РЯДОВІ ПАРТІЙЦІ.
  Принцип соціальної справедливості вимагає, щоби кожен громадянин віддавав суспільству значно більше, ніж отримує від нього особисто. При ВВ всі можновладці знаходяться по суті в сфері надзаконня і можуть гребти собі, хто скільки здужає, зневажаючи при цьому почуття гідності та справедливості трудової частини суспільства, провокуючи відповідні протестні дії. Відтак, боротьба за соціальну справедливість триває й понині, залишаючись рушійною силою цивілізації. Рівність Можливостей, Прав та Обовязків, рівність всіх перед Законом сьогодні такі ж актуальні, як і сотні років тому. Всі зусилля української ВВ направлені на те, щоби відгородитись від реального впливу суспільства й надалі залишатися в сфері омріяного надзаконня. Чисельні політичні партії (ПП) є партіями панівного, несправедливого типу і здатні лиш на зміну особистостей у ВВ, але не спроможні змінити її хижацької суті (див. вище принципову аналогічність структур ВВ та ПП).

ідея

Те що не під силу існуючим ПП зможе реалізувати Інтернет партія соціально справедливого суспільства - ІП ССС, а саме поставити владний механізм країни під ефктивний суспільний контроль. Для цього їй потрібно:
1. Контролювати процес висування кандидатів у депутати до ВР, до обласних, районних. міських та сільських рад.
2. Наділити обраних депутатів повноваженнями контролювати: Прозорість, Ефективність та Законність дій чиновників-бюрократів та усувати їх з посади в разі необхідності.
3. Забезпечити всім дієздатним членам суспільства можливість уважно спостерігати та прискіпливо оцінювати:Прозорість, Ефективність та Законність дій своїх обранців і оперативно змінювати їх при перших ознаках недбальства в роботі.
  Перш за все ІП ССС має бути не лише високопрофесійною, але й соціально справедливою, демократичною  одночасно. Принцип демократичного централізму для неї категорично неприйнятливий. Вона має забезпечити кожному члену партії реальні, а не декларативні можливості потрапити  як до ВР, так і до обласних, районних, міських та сільських рад. Для цього виборчий партійний список слід розділити на дві частини у співвідношенні близькому до Золотої пропорції, де 1/3 складуть партійні активісти - професіонали. організатори, майстри своєї справи. а 2/3 - рядові члени партії. Наприклад, якщо до ВР пройде 300 наших , дійсно народних обранців.,то 100 з них складуть саме цей високопрофесійний партійний актив, а 200 - будуть вибрані за жеребом  (компютером) із загального партійного списку уже після виборів. Партійний актив вестиме всю законотворчу та поточну парламентську роботу, а рядові партійці будуть її прискіпливо оцінювати і голосувати  “За” чи “Проти” пропонованих законопроектів. Аналогічним чином сформуються ради всіх інших рівнів.
Та чи не основною і найбільш відповідальною роботою народних обранців буде контроль за Прозорістю, Законністю та Ефективністю роботи чиновників всіх рівнів  - через парламентські комісії, залучення експертів та радників. Саме думка депутатського корпусу буде визначальною при призначенні премєрів, міністрів, прокурорів, суддів та інших високопосадовців. Аналогічно призначатимуться виконавчі кадри на місцях.За подібною процедурою вони ж і звільнятимуться. Таким чином, саме ці 200 народних представників у ВР будуть гарантом Конституції, гарантом того, що вся вища чиновницька рать країни працюватиме в інтересах всього суспільства, а не задля власної кишені. Якщо ж хтось із них не виправдає нашої довіри, або скомпроментує себе хабарем, тощо, то за це він буде негайно видалений із сесійної зади  та ще й  виключений із партійних списків.
Для ротації та заміни депутатів обиратимуться постійно діючі партійні бюро, що в режимі модераторів відслідковуватимуть діяльність наших обранців та громадську думку проних. По закінченні кожного року буде скликатись черговий партійний зїзд в кількості 500-1000 делегатів, який розглядатиме персональні справи депутатів та робитиме відповідні кадрові висновки. Делегатів зїзду обиратиме компютер в довільному порядку  (так нині соціологи відбирають респондентів при опитуванні громадської думки) . В разі якогось ганебного вчинку певного депутата, буде скликаний позачерговий зїзд в кількості 200-300 членів партії, який за кілька днів виведе неадекватного депутата із сесійної зали та замінить його адекватним.
Для унеможливлення появи містечкових князьків-баронів, а також для гармонійного поєднання загальнонаціональних інтересі  з регіональними, невирішені проблеми рад нижчого рівня будуть вирішувати ради вищого рівня: сільських - районні, районних - обласні, обласних -ВР, а в крайньому разі, національний референдум. Наприклад, якщо якогось буйного голову певної сільської ради не зможуть зняти з посади місцеві депутати, то це досить легко зроблять депутати районної ради. Аналогічно, обласна рада швидко поставить на місце районного князька. а ВР - обласного барона.  Таким чином гармонійно поєднаються надійна владна вертикаль з повним місцевим самоврядуванням, професійність державного управління з самим широким народовладдям, інтереси держави з інтересами громадянина.
Обєктивним критерієм ефективності дій нової влади буде наше повсякденне життя. :
1.Реальне покращення економічної ситуації в країні та відчутне поліпшення добробуту народу.
2. Безумовне дотримання всіх прав і свобод кожного громадянина.
3. Збереження територіальної цілісності держави та зміцнення соціальної єдності суспільства.
Створити ІП ССС можна в самі короткі терміни і при мінімальних затратах коштів. А якщо викладеними принципами  у виборчих перегонах скористається яка небудь з нинішніх політичних партій, наприкладд “Собор”, то бажані зміни відбудуться уже після 28.10 2012 року.

Автор

Чорнобай Петро Дмитрович
Виробничий психолог.

народження ідеї

Ідею підказала "Свобода слова" С.Шустера.

Голосуй за ідею