Багатофункціональний інтернет - центр послуг
0

Проблема

Головним індикатором нормальної діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування є ступінь задоволеності населення порядком надання державних (муніципальних) послуг. Найчастіше стикаються з чиновником і по його роботі судять про діяльність влади в цілому юридичні особи. Для простих громадян за частую не зрозуміла інформація про умови надання послуг. Ситуація погіршується через тривалість термінів ухвалення рішення, недотримання вимог комфортності надання послуг, корупцію. Це лише частина тих проблем, з якими доводиться стикатися населенню при взаємодії з органами влади. Особливі труднощі виникають при отриманні послуг, в наданні яких беруть участь кілька органів державної влади різних рівнів. Тягар збору необхідної інформації, різних довідок, виписок лягає на громадянина, так як, на жаль, до теперішнього часу говорити про налагодженому інформаційному обміні органів державної влади не доводиться: міжвідомча взаємодія носить, як правило, обмежений, локальний характер. Для сільського населення задоволеність потреби в отриманні різного роду послуг ускладнюється  обмеженістю транспортного сполучення до районного центру і низьким рівнем інтернет грамотності сільського населення.

ідея

Даним проектом планується вдосконалити технологію надання послуг за принципом «єдиного вікна» максимально наблизивши їх до отримувачів, а саме до рівня сільської «глибинки». В Україні склад учасників та перелік надаваних послуг часто обмежується однією-двома сферами. Тому в більшості наявних центрах адміністративних послуг виявляються послуги тільки однієї направленості - соціальної або в сфері нерухомості або сфери підприємництва.
Інтернет технологія розроблена під час впровадження даної ідеї разом з впровадженням навчально – інформаційної складової дозволить  вирішити проблему доступу сільського населення до адміністративних і інших муніципальних послуг.
Планується створити інтернет платформу у вигляді своєрідного супермаркету послуг з розгалуженою мережею консультативно – інформаційних пунктів в сільської місцевості. Це буде ресурс створений суб’єктом органа місцевої виконавчої влади з метою надання державними органами виконавчої влади, суб’єктом органа виконавчої влади, мережею громадських організацій у співпраці з органами місцевого самоврядування, установами і організаціями локального рівня державних і муніципальних послуг в режимі «єдиного вікна з адресною допомогою через мережу інформаційно – консультативних пунктів»
Основне завдання ідеї - створення єдиної інтернет платформи прийому, реєстрації та видачі необхідних документів громадянам та юридичним особам при наданні всіх державних і муніципальних послуг, надання громадянам і юридичним особам можливості отримувати одночасно декілька взаємопов’язаних державних і муніципальних послуг. Де кожен бажаючий повинен мати можливість отримати всю необхідну інформацію про порядок і умови надання послуг, здати документи на надання публічної послуги та отримати по ній результат. При цьому одержувач послуги повинен бути виключений з процесу збору документів та іншої інформації, що підтверджує його право на ту чи іншу послугу, власниками якої є органи влади. Для надання послуг на базі єдиної інтернет платформи залучаються органи і організації, які надають найбільш масові, соціально значущі послуги, а також органи, участь яких необхідно при наданні «складних» послуг. У перелік послуг, рекомендованих до надання громадянам, включені послуги, що надаються у сфері майнових відносин, у сфері соціального захисту громадян, у сфері регулювання підприємницької діяльності та у сфері встановлення цивільно-правового статусу. Крім того, для зручності громадянам будуть надаватися допоміжні послуги нотаріату, послуги банку, де жителі могли зробити різні платежі, послуги фотографії, ксерокопіювання документів та ін.. Список послуг повинен розширюватися у міру розвитку діяльності центру, технологій і потреб населення. Провідниками популяризації інтернет технології даної ідеї серед сільського населення будуть комп’ютеризовані сільські бібліотеки, громадські організації, які мають відповідні технічні можливості,  суб’єкти, створені органами місцевого самоврядування в сільської місцевості. При цьому до функцій багатофункціонального центру відносяться взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та організаціями, які беруть участь у наданні державних (муніципальних) послуг, інформування громадян та організацій, прийом та видача документів, обробка персональних даних, пов’язаних з надання зазначених послуг.

Автор

Ширков Андрій Олексійович
Вчитель інформатики

сайт: http://svatovo.ws/

народження ідеї

На початку 2012 року у Сватівському районі проводилося опитування населення на предмет виявлення актуальних потреб населення. Дослідження показало, що найгірша ситуація у сфері транспортного обслуговування, недоступності громадян до державних послуг, відсутність інфраструктури необхідної для забезпечення всіх потреб сільського населення є в сільській місцевості, тому відбувається еміграція сільського населення до міста. Деякі села на грані вимирання. Останні роки місцева влада доклала чимало зусиль, щоби в селах залишалася можливість виховувати дітей і зберігати народну культуру, але для розвитку сільського господарства, громадського оптимізму замало. Потрібно не лише мати можливості в селі отримувати інформацію щодо сучасних методів в тваринництві, овочівництві та рослинництві, а й мати доступні умови ведення бізнесу та розвитку приватного господарства. Світовий досвід показує, що одним із способів спрощення процедур отримання державних послуг є створення центрів надання послуг за принципом «єдиного вікна». Центри зарекомендували себе як успішна модель взаємодії держави і громадян при наданні державних (муніципальних) послуг в ряді зарубіжних держав (Німеччина, Канада, Бразилія, Португалія, Індія, Греція та ін.) Вивчені технології і досвід дозволяють досить безболісно здійснити перехід від бюрократії до «сервісного обслуговування». Але на рівні районних сільськогосподарських центрів спосіб надання адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна» спрощує процедури але не забезпечує комфортності і доступності отримання спектру необхідних послуг саме для селян. Проаналізувавши потреби сільського населення і можливості Сватівського району з’явилася ідея створення багатофункціонального центру послуг.

Голосуй за ідею