Український Трудовий Ресурс
0

Проблема

На сьогоднішній день вагоме значення в Україні займає проблема безробіття. Кабінетом міністрів вже зроблено один з кроків по її подоланню – прийняття ряду змін до закону України «Про зайнятість населення».  Але цього замало, бракує єдиного національного, контрольованого з боку держави, діючого проекту працевлаштування всіх, потребуючих цього, верств населення. І цей проект потрібно вибудовувати з урахуванням розвитку сучасних інформаційних технологій.

ідея

В якості початкового мінімуму для вирішення на практичному рівні проблеми безробіття пропоную створення єдиної мережі в Internet. Але, це повинен бути не просто пасивний сайт з пошуку роботи яким зараз є http://www.trud.gov.ua Державної служби зайнятості. Ця мережа має відрізнятися можливістю постійного контакту між наступними категоріями користувачів:

1. Безробітні
2. Безробітні-інваліди
3. Ті, хто працює, але планує  в майбутньому за різними причинами змінити місце роботи.
4. Спеціальні працівники державної служби зайнятості (адміністратори мережі) та працівники профільного міністерства соціальної політики.
5. Потенційні роботодавці (працівники відділів персоналу)
6. Комерційні служби по підбору персоналу.
7. Галузеві професійні спілки робітників
8. Галузеві спілки роботодавців.
9. Учбові заклади, що надають послуги з отримання нових спеціальностей за актуальними напрямками.

Безробітні за допомогою ресурсу мають шанс знайти роботу, постійно ознайомлюватись з інформацією про тенденції на ринку вакансій, новинами від державної служби зайнятості, приймати участь в вебінарах за участю запрошених гостей, готових відповісти на актуальні питання, ознайомлюватись з пропозиціями учбових закладів з метою отримання необхідних на ринку праці спеціальностей.

Ті, хто працює, але планує  в майбутньому за різними причинами змінити місце роботи мають можливість бути в курсі поточного стану ринку праці, спілкуватися в групах за професійною ознакою з метою підвищення свого професійного рівня,  приймати участь в вебінарах за участю запрошених гостей, готових відповісти на актуальні питання, виносити ідеї з метою вдосконалення законодавства про зайнятість населення.

Працівники державної служби зайнятості та міністерства соціальної політики за допомогою ресурсу зможуть отримувати оперативну інформацію про стан ринку праці за допомогою аналізу вакансій, поточних інтерактивних опитувань серед користувачів, складати та відстежувати соціальний портрет пересічного безробітного, взаємодіяти в поточному режимі з представниками галузевих спілок робітників та роботодавців, отримувати ідеї направлені на вдосконалення законодавства про зайнятість та вирішення проблем тощо. Це допоможе правильним чином реагувати на ситуацію на ринку праці, а також випрацьовувати необхідні зміни в відповідне законодавство.

Потенційні роботодавці зможуть здійснювати пошук спеціалістів як на традиційному рівні (публікація вакансії-перегляд резюме), так і за допомогою можливості проведення серед зацікавлених осіб конкурсних проектів, або наближених до професійної діяльності завдань з метою первинного відбору кандидатів. Працівники відділів персоналу зможуть бути в курсі новин на ринку праці та відпрацьовувати свої професійні навички.

Комерційні служби по підбору персоналу за допомогою ресурсу зможуть здійснювати пошук спеціалістів, отримувати нову інформацію за сферою своєї діяльності, об’єднуватись в групи за для обміну досвідом, внесення та лобіювання своїх пропозицій та розробок в професійній сфері.

Галузеві спілки робітників та роботодавців мають захищати за допомогою ресурсу свої інтереси, лобіювати ті зміни в галузі, які допоможуть покращити ситуацію з працевлаштуванням та частою зміною кадрів. Також отримувати поточну інформацію за ситуацією на ринку праці.

Учбові заклади зможуть поширювати інформацію про напрямки за якими здійснюється навчання, перш за все, на факультетах післядипломної освіти, курсах перепідготовки. Пояснювати, чому саме цей заклад краще здійснює підготовку ніж інші, та відповідати на питання користувачів.
Всі зацікавлені особи будь-яких вищезазначених категорій зможуть подавати ідеї та приймати участь в розробці державних ініціатив з метою покращення ситуації на ринку праці, ознайомлюватись та публікувати власні аналітичні матеріали за профільним напрямком.

• З метою отримання проектом фактору масовості необхідне маркетингове просування.
• Існує можливість отримання прибутку з реклами всередині мережі.
• Після відпрацювання цього проекту необхідно розробляти можливість доступу до діючої мережі тих верств населення, які не користуються та не мають доступу до Internet.

Але, безумовно, без працюючої економіки держави зменшити до припустимого мінімуму рівень безробіття неможливо.

Автор

Попов Кирило Володимирович
1. Інженер-технолог. 2. Менеджер

народження ідеї

Я є учасником групи «ЗА РЕФОРМИ» на фейсбуці. Під час розробки міністерством соціальної політики змін до закону «Про зайнятість населення» від нашої групи були направлені власні пропозиції. На нашу думку, з метою зменшення безробіття, крім прийняття цього закону, та реформування економіки потрібне також активне використання сучасних інформаційних технологій з метою якісної інформаційної взаємодії всіх суб’єктів сфери зайнятості.

Голосуй за ідею