Cоціальна мережа "Profocratia"
0

Проблема

Проблема одна - стара форма взаємовідносин в суспільстві у соціальній та економічній площині.Суспільство має перейти на новий щабель взаємовідносин. Тепер, з розвитком інтернет технологій, стало можливе контактувати з будь-якою людиною по всьому світу. Тепер можливо уникнути великої купи посередників, стоять між автором (виробником) та споживачем. Тепер актуальними стають інші форми фінансування автора - це краудфайдінг та постплатежі. Тепер актуальними стають не поняття національності чи релігійної конфесійності, а поняття професійності та відношення до певного клубу (группи). Цех (клуб) - центральне поняття профократії. Клуб - це напівзакрита група людей, об’єднаних спільними професійними інтересами.

ідея

Profocratia – це системна професійна соціальна культурна мережа.
Системна – на відміну від інших соціальних мереж проект має чітку схему поділу розділів.

Професійна – контакт учасників проекту між собою відбувається через професійні блоги та групи, що є базовими елементами системи. Система має ієрархічний поділ напрямків діяльності людини, які кооперуються у метарозділи, розділи та підрозділи. Кожний учасник сам визначає свою належність до тієї чи іншої професійної групи.
Культурна – базується на принципах «культурності» - вбирає в себе всі види діяльності людини та всю інформацію, що визнаються легітимними у сучасному суспільстві. На базі проекту забороняється розміщувати інформацію, що заборонена законодавством, порушує авторські права, прямо чи непрямо спонукає чи веде до культурної (моральної) деградації.

У задумку – це потужний культурний проект, що буде включати в себе:
- повну систематизовану інформацію про всі види діяльності людства у сучасності та минулому
- повну базу культурних закладів світу;
- професійну соціальну мережу;
- профспілку
- Професійна соціальна мережа. Cоціальні мережі є більш зручними інструментами пошуку інформації та людей. Але кожна соціальна мережа має свою спеціалізацію. Чим наша мережа виділяється серед інших? В чому актуальність створення саме такого порталу? Простими словами – це інтернаціональна спільнота професіоналів. Наприклад, в одному місті всі музики так чи інакше знайомі один з одним, або чули один про одного (якщо ми маємо на увазі невелике місто). Тобто в межах одного міста ще нескладно налагодити професійні зв’язки в межах однієї творчої спільноти (музики, скульптори, актори тощо). А от встановлення такого зв’язку в межах країни або всього світу може спричинити неабиякі труднощі. Ми маємо на меті створити всесвітню базу професіоналів. Які це надає можливості? По-перше, можливість спілкування та обміну досвідом з професійної тематики, можливість отримати пораду від професіонала. По-друге, це зв’язок продюсера (менеджера, мецената) з автором не зважаючи на кордони та мовний бар’єр, можливість знайти замовника (виконавця) в будь-якій країні. По-третє, це легкий зв’язок автора з його шанувальниками по всьому світу.

- Всесвітня культурна база. В наш час іде плідна робота по каталогізації та оцифрування культурних надбань людства. Але ці сервіси діють розрізнено, і діють не у всіх напрямках. Пошук потрібної інформації знову ж таки ускладнюється, робота дублюється, немає координаційного центру. Наразі не існує глобального всесвітнього централізованого сервісу, де б розміщувались як надбання людства минулого, так і авторські доробки сучасних діячів культури. Ми маємо на меті створити такий сервіс. Дехто закидає нам дублювання проекту WIKI. Хочу зауважити, що Wikipedia створювалась як вільна енциклопедія. Інші сервіси, що розроблюються на базі енциклопедії не є оригінальними ідеями. Wikipedia не дає можливості для повноцінної комунікації серед учасників і має текстуальну орієнтацію. Надання енциклопедичної інформації та інформації будь-якого іншого роду для нашого проекту є лише необхідністю. Основна задача – в межах проекту створити професійні мережі людей, що зможуть обмінюватися інформацією, що стосується їх професійної діяльності. До того ж сервіс має за мету надавати людині можливість отримати всю існуючу інформацію з конкретної тематики без необхідності звертатись до будь-якого іншого інтернет-ресурсу.

- Авторське право. Україна та Росія є лідерами «піратства» в Європі. Авторське право майже не захищене в цих країнах. Тисячі ресурсів надають можливість скористатися нелегальним контентом. Наш портал ставить перед собою за основу – захист авторського права. Весь матеріал, що буде розміщуватись в нашій мережі, може бути викладений тільки автором, за чим будуть слідкувати модератори. Тож піратський контент ніхто розмістити на сайті не зможе. Також ми ставимо перед собою задачу – захист авторських прав наших користувачів. Модератори сайту будуть слідкувати, щоб матеріал, що був розміщений на нашому сайті, не був скопійований та викладений у відкритий доступ на іншому ресурсі. З цією метою створена Незалежна профспілка «Креативне суспільство», яка буде захищати права своїх членів. (Витяг із Статуту. 2.1. Метою діяльності Профспілки є здійснення представництва та захисту культурних (духовних), трудових, соціально-економічних прав та інтересів її членів. Особливою метою своєї діяльності Профспілка визначає представництво та захист авторського права та права інтелектуальної власності.)

Автор

Сафронов Ілля Геннадійович
філософ

народження ідеї

як наслідок ґрунтовних роздумів на тематику еволюції Інтернету та еволюції суспільних взаємовідносин.

Голосуй за ідею